FAQ – Často kladené otázky

Prečo sa poistiť na ERASMUS+ prostredníctvom portálu studujcestuj.sk?

V porovnaní individuálneho komplexného cestovného poistenie na portáli studujcestuj.sk nájdete označenie produktov, ktoré sú špecificky prispôsobené požiadavkám programu ERASMUS+, ako aj všetkým študijným programom pod záštitou SAIA. Ako jeden z prvých portálov na slovenskom trhu ti ponúkame poistenie pre všetky typy mobilít a programov (pre študentov aj vyučujúcich), ktoré kryje všetky prípadne riziká a je univerzálne pre všetkých účastníkov mobilít.

Ako uzavriem zmluvu komplexného cestovného poistenia?

Poistnú zmluvu si vieš jednoducho uzatvoriť sám cez našu online kalkulačku na portáli studujcestuj.sk, ktorá ťa bude viesť krok za krokom.

Čo všetko si viem poistiť?

Vďaka cestovnému posteniu môžeš mať kryté liečebné náklady, úraz, zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, unikátnu zodpovednosť za škody spôsobené na veciach patriacich škole či prijímajúcej organizácii počas tvojej praxe,  batožinu, storno objednanej služby, predčasný návrat, meškanie letu a samozrejme asistenčné služby.

Čo navyše získam?

Naše cestovné poistenie môžeš využiť nielen počas mobility, ale aj na cestovanie po celom svete.

Prečo neuzavrieť bežné cestovné poistenie?

Cestovné poistenie pre študentov, oproti ostatným poisteniam, kryje zodpovednosť za škody voči tretím osobám alebo na hnuteľných veciach, ktoré budeš počas svojej mobility používať v škole alebo u prijímajúcej organizácie.

Ako a kam zaplatiť poistenie?

Úhrada za poistenie smeruje priamo na účet poisťovne. Poistné môžeš uhradiť prostredníctvom internetbankingu, platobnej brány  alebo priamo vkladom na účet v banke.

Čo v prípade poistnej udalosti?

Ak sa ti niečo stane v zahraničí, kontaktuj ihneď asistenčnú službu, ktorej číslo nájdeš na asistenčnej kartičke poistenia. Budú od teba potrebovať číslo tvojej poistnej zmluvy.

V prípade ošetrenia u lekára si starostlivo uschovaj originál lekárom podpísanej lekárskej správy, doklad o úhrade v hotovosti, doklad o zakúpení liekov, originál dokladu o úhrade nákladov za ubytovacie služby, prípadne prepravu. Po návrate zo zahraničia je potrebné všetky  originály dokladov predložiť poisťovni spolu s vyplneným príslušným tlačivom oznámenia poistnej udalosti. Ak by došlo k odcudzeniu napr. batožiny, je potrebné túto udalosť nahlásiť polícií v zahraničí a originál potvrdenia predložiť poisťovni.  Ak by tvoj let meškal, je potrebné vyžiadať si doklad od leteckej spoločnosti o meškaní letu.  Po návrate z mobility i počas nej nás kontaktuj prostredníctvom mailu / telefonicky a my ti pomôžeme zariadiť všetko potrebné.