student-1

Pre všetky programy Erasmus+

Poistenie pre študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov.

zem-1

Zodpovednosť Erasmus+

Krytie škôd spôsobených škole alebo prijímajúcej organizácii.

Balíky poistenia

OPTIMUM

Liečebné náklady (lekárske ošetrenie, hospitalizácia, preprava poisteného, návšteva chorého, predĺženie pobytu, zubné ošetrenie, repatriácia)

ŠTANDARD

Liečebné náklady (lekárske ošetrenie, hospitalizácia, preprava poisteného, návšteva chorého, predĺženie pobytu, zubné ošetrenie, repatriácia)

Zodpovednosť za škodu (na zdraví a majetku)

Úraz (trvalé následky, smrť úrazom, náklady na záchrannú činnosť)

Poistenie batožiny ( strata, neskoré dodanie, strata dokladov)

Storno objednanej služby (storno služby, meškanie odletu)

Poistenie musí byť dojednané pred alebo súčasne s rezervovaním letenky

EXCLUSIVE

Liečebné náklady (lekárske ošetrenie, hospitalizácia, preprava poisteného, návšteva chorého, predĺženie pobytu, zubné ošetrenie, repatriácia)

Zodpovednosť za škodu (na zdraví a majetku)

Úraz (trvalé následky, smrť úrazom, náklady na záchrannú činnosť)

Poistenie batožiny ( strata, neskoré dodanie, strata dokladov)

Storno objednanej služby (storno služby, meškanie odletu)

Nepojazdné vozidlo (náklady na ubytovanie)

Právna ochrana (právne zastúpenie)

COVID poistenie (náklady na liečbu, dopravu, ubytovanie)

Dôležité informácie k cestovnému poisteniu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) nájdete tu

Poistenie musí byť dojednané pred alebo súčasne s rezervovaním letenky

COVID POISTENIE

Poistenie liečebných výdavkov spojených s ochorením Covid – 19 aj v rizikových krajinách (odporúčanie MZV SR necestovať).

Náklady na ubytovanie počas nariadenej karantény v zahraničí.

Náklady na dopravu, ak z dôvodu nariadenej karantény sa poistený nemohol vrátiť do vlasti v pôvodnom termíne.

Predĺženie platnosti cestovného poistenia po dobu trvania povinnej karantény v zahraničí.

Náklady na dopravu vynaložené za účelom vyhnúť sa povinnosti zotrvať v nariadenej povinnej karanténe po návrate na územie Slovenskej republiky.

COVID POISTENIE – obsiahnuté v balíku EXKLUSIVE.

Výhody cestovného poistenia

Pre študentov, učiteľov a pracovníkov stredných a vysokých škôl.

Bez podmienky návratu na Slovensko počas celého roka.

Cestovné poistenie s okmažitou platnosťou v deň uzatvorenia.

Cestovné poistenie s výhodným ročným poistením od 50 EUR.

Ponúkame vám 3 balíky poistných rizík, možnosť výberu podľa vašich potrieb.

Naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu.

PARTNERI

header_logo_biele